Skötselanvisning skjutdörrar & garderober | Arco crown
FAQ - Garderober & Skjutdörrar

Skötselanvisning skjutdörrar & garderober

Skötselanvisning för skjutdörrar & garderober

Installation, användning och skötsel
Skjutdörrar, garderober och möbler är avsedda för torra interiörer. Produkten är inte avsedd för våtrum
och får inte installeras direkt i duschrummet. Möblerna bör inte fästas mot golvet om rummet har
golvvärme (vattenburen eller elkablar).
Köparen ansvarar alltid för att kontrollera underlaget före montering.

Möblerna är tillverkade av slitstarka och lättskötta material.
Vissa saker måste dock beaktas vid underhåll.
Undvik att använda mycket vatten när du rengör möblerna. Rengjorda ytor ska alltid torkas efter
rengöring.
Rengöringsmedel med slipmedel får ej användas för att rengöra möblerna.
En mild (pH 6-8) rengöringsmedelslösning används för rengöring.
För glas- och speglar används rengöringsmedel avsedda för rengöring av glas- och spegelytor.
Du bör alltid dammsuga dörrarnas golvskenor vid veckodammsugning.

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss