Siläncio | Arco crown

Siläncio

Växla mellan arbetsro eller full tillgänglighet på ett ögonblick

Siläncio® är en eldriven höj- och sänkbar avskärmning för arbetsplatser. Siläncio® är den smarta skärmväggen som gör att man kan växla mellan lugn och ro eller full tillgänglighet på ett ögonblick. När bruset från omgivningen blir för stort höjer man enkelt skärmväggen med en knapptryckning. Det är självklart lika enkelt att sänka den igen. Siläncio® går även att få i manuellt utförande.

Siläncio® är tillverkad i aluminium och förses i standardutförande med ljudisolerande lamellglas både i den fasta och i den höj- och sänkbara delen. Istället för glas kan den nedre fasta delen förses med annat material såsom trä, ljudabsorberande material eller liknande.

Öppet landskap eller eget kryp-in? Med Siläncio® behöver man inte välja.