Fasadpersienner är avsedda för utomhusmontage där man önskar effektiv solavskärmning samtidigt som man får ett bra insynsskydd. Fasadpersienner har i tester visats vara ett av de absolut effektivaste produkterna i att reducera värmen innanför ett glas.

Aluminiumskärmar levereras oftast som fast installerade men kan också installeras med en linjärmotor för vridning av lamellerna.

Det finns två huvudkategorier av aluminiumskärmar: CL skärm samt DL skärm. DL kan dessutom levereras i glas (GLS).

Cl skärm är en profil i C-formatutförande och den absolut mest förekommande. Den levereras med lamellbredd i 80 alternativt 50 mm och ger med denna lamellbredd en mycket god sikt genom perisennen då lutningsvinkeln oftast är tillräcklig i 45 grader för att avskärma solen och värmen

Dl skärm är en elipsformad profil som finns i bredderna 125-300mm och betydligt kraftigare i sin uppbyggnad.

Inbördes kan båda dessa formas utifrån fasadens förutsättning.

 

Elissi
Ladda ner information om våra fasadpersienner från Elissi här

Fasad persienner Arcocrown solskydd