Vad får man göra på sin balkong i Brf? | Arco crown
FAQ - Allmänna frågor

Vad får man göra på sin balkong i Brf?

En bostadsrättsinnehavare får inte göra åverkan på fasaden eller i balkongkonstruktionen utan föreningens medgivande.

Föreningen har rätt att säga nej till åtgärder som påverkar fasaden eller riskerar att skada person eller egendom.

Det betyder att man utan föreningens medgivande bl.a får lov att lägga golv och mattor, sätta upp vind och insynsskydd (även av glas och plast, under förutsättning att de sitter nedanför räckets höjd), montera balkongmarkis på stativ, placera ut möbler, grillar, parasoller och växter etc. så länge objekten befinner sej på insidan av befintligt balkongräcke.

Beställaren ansvarar för medgivande

Montering av markiser mot fasad kräver alltid medgivande från föreningens styrelse.

Observera att föreningen kan ha trivselregler och/eller stadgar som reglerar vissa material- och färgval mm.

För större ombyggnationer som t.e.x  balkonginglasning mot ovanliggande balkong, installation av skärmtak eller fristående pergolalösningar så krävs normalt sett stämmobeslut, grannarnas medgivande samt bygglov.

Tänk på att det alltid är bostadsrättsinnehavaren/beställaren som ansvarar för att det finns medgivande från föreningen och även andra tillstånd när så krävs.

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss