Integritetspolicy - Hantering av personuppgifter | Arco crown®

Integritetspolicy

Arco crown dataskyddspolicy

Hantering av personuppgifterna

Personuppgifterna är tillgängliga för oss som arbetar med kundrelaterade data och marknadsföring på Arco crown. Vidare kan uppgifter som leveransadress och beställda produkter / artiklar skickas vidare till våra leverantörer i de fall vi skickar från extern part. Personuppgifter relaterade till offert, orderbekräftelse och faktura skickas vidare via vårt ekonomisystem till Visma SPCS som sedan genomför brevutskicken.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av personuppgifter och känsliga personuppgifter. För att ha en giltig bokföring kan vissa uppgifter enligt lag inte alltid raderas.

Ändring eller radering av personuppgifter

Har du tidigare gett oss samtyckte att samla in och lagra dina personuppgifter så har du rätt att kontakta oss för att återkalla detta.

Det går utmärkt att kontakta oss via mejl om du har en förfrågan som avser personuppgifter. Kontakta i så fall oss från den e-post du tidigare har använt dig av när du har besökt oss, alternativt vill vi att du på annat sätt kan identifiera dig för att säkerhetsställa din identitet.

Notera att ni alltid har rätt att klaga till Datainspektionen om ni anser att vi brister i vår hantering av personuppgifter, men givetvis är vi tacksamma om ni i första hand kan kontakta oss så att vi har möjlighet att förbättra oss.

Åtgärdsplan

Om vi misstänker att något har inträffat som berör personuppgifter, exempelvis en intrångsattack mot en databas så kommer Datainspektionen att meddelas inom 72 timmar tillsammans med följande information:

 • Vilka uppgifter som berörts
 • Antalet det berör
 • Potentiella konsekvenser
 • Vidtagna åtgärda och planerade åtgärder

Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker som exempelvis id-stöld, bedrägerier eller diskriminering så kommer även de drabbade att bli informerade. Om vi ej anser att en sådan risk förekommer görs en bedömning från fall till fall huruvida den drabbade ska bli informerad och i så fall vilken metod som ska användas. Alla incidenter som berör personuppgifter kommer att dokumenteras.

Personuppgiftshantering gällande offert, avtal, kundmöten och beställning

Personuppgifter och relaterad information som kan samlas in vid offert, avtal, kundmöten och beställning:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • Fakturaadress
 • Leveransadress(er)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Organisationsnummer
 • Personnummer för kund som har enskild firma eller är privatperson

Personuppgifter och relaterad information om en order eller offert lagras i vårt ekonomisystem med syfte att följa bokföringslagen samt för att upprätthålla en affärsrelation mellan kund och Arco crown. Personuppgifter som är kopplade till beställningar i vårt ekonomisystem lagras i minst 7 år enligt bokföringslagen.

Besökare på hemsidan och även fysiska kunder finns i vissa fall med i ett internetbaserat CRMsystem. Syftet är att kunna genomföra nyhetsbrev och riktade erbjudanden. Informationen i detta system lagras på servrar i USA och behålls upp till ett år efter avslutad kundrelation. En gallring av personuppgifter i detta system genomförs en gång per år i syfte att radera inaktuella besökare/kunder.

Har man skapat ett konto på hemsidan eller lagt in en order via hemsidan så finns man med i hemsidans databas. Här lagras de uppgifterna som du själv har valt att fylla i på hemsidan och de sparas tillsvidare för att kunna underlätta vid framtida beställningar.

I samband med gällande GDRP lagstiftning så kommer vi fortsättningsvis att inhämta samtycke för
nya kunder som vill ha nyhetsbrev, men det kommer ej att ske retroaktivt. Således kan äldre kunder få nyhetsbrev utan att samtycke har inhämtats då vi anser att vi har en kundrelation och att användaren inte tidigare har valt att avsäga sig prenumerationen av nyhetsbrev. Det finns alltid en länk längst ned i våra nyhetsbrev för de som önskar att avregistrera sig från våra utskick.

Uppgifterna för en order samlas primärt in via kundmöte, telefon eller e-post, men kan även ske via formulär på hemsidan.

Leverantörer

Personuppgifter som är relaterade till leverantörer sparas i vårt ekonomisystem i syfte att kunna upprätthålla en affärsrelation mellan leverantören och Arco crown. Informationen används för att kunna kommunicera med leverantören och berör främst beställningar och priser. Informationen sparas så länge som vi anser oss ha en kundrelation eller till dess ett avtal löpt ut. Personuppgifter och relaterad information som vi lagrar gällande leverantörer:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • E-post
 • Hemsida
 • Organisationsnummer
 • Bankgiro/plusgiro