Behöver jag bygglov för Cit i Lä glasräcken? | Arco crown
FAQ - Cit i Lä glasräcken

Behöver jag bygglov för Cit i Lä glasräcken?

Cit i Lä är ett vindskydd i form av ett höj- och sänkbart glasräcke och kräver oftast inte bygglov.

”Placeras glasräcket på insidan av befintligt balkongräcke så ändras inte byggnadens yttre avsevärt och är därmed inte lovpliktigt”

Källa: Bygglovsenheten Sollentuna kommun

 

Tänk på att det alltid är beställarens ansvar att söka bygglov eller inge bygganmälan rörande arbeten och installationer som fordrar det och har i sådant fall även att svara för att start- och slutbesked erhålls.

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss