Miljökompenserar ni? | Arco crown
FAQ - Miljöfrågor

Miljökompenserar ni?

För oss har en välmående miljö alltid haft ett värde i sig. Vi har kontinuerligt utvecklat vår verksamhet på ett förnuftigt sätt och på en hållbar grund. 

Minimalt klimatavtryck

Vi sorterar och återvinner det avfall som uppkommer i verksamheten.  Glasavfall från vår leverantörs produktion av skjutdörrar återvinns inom glasullsindustrin. Även wellpapp, papper, plast och metallavfall återvinns effektivt.

Vi tar hänsyn till produkternas hela livscykel samt till en så liten miljöpåverkan som möjligt för produkter i vårt sortiment. Våra speglar består av den nya generationens spegelglas som är miljövänligt och inte innehåller tungmetaller som bly och koppar. Ekologiskt tänk och återvinningsbarhet är viktiga kriterier för såväl förpackningar och logistik. Vid hemleverans av din måttbeställda garderob använder vi oss av klimatvänliga transporter. Företagets långsiktiga och  övergripande strategi är att erbjuda varor och tjänster med minimalt klimatavtryck.

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss