Får jag ROT avdrag för montering av markiser? | Arco crown
FAQ - Solskydd

Får jag ROT avdrag för montering av markiser?

Gäller endast för småhus som ägs av den som ansöker (ej nybyggda hus eller hus yngre än 5 år).

ROT-avdrag är tillåtet enligt Skatteverkets regler

Markiser – Småhus
Montering av markiser på småhus ger rätt till skattereduktion. Service och underhåll av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger. Skatteverket benämner fristående fastigheter som småhus, dvs det permanenta bostadshuset eller fritidsbostaden. ROT-avdrag gäller enbart när du äger bostaden, det vill säga har lagfart.

Vi hanterar din ansökan till Skatteverket och gör ROT-avdraget med 30% direkt på din faktura.

Markiser – Bostadsrätt
Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller service och underhåll av befintliga markiser ger rätt till skattereduktion.

För mer information om ROT/RUT-avdrag och vem som har rätt till detta, vänligen klicka här för att komma till Skatteverkets hemsida.

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss