Får jag ROT avdrag för montering av markiser? | Arco crown
FAQ - Solskydd

Får jag ROT avdrag för montering av markiser?

Gäller för småhus som ägs av den som ansöker (ej nybyggda hus eller hus yngre än 5 år)

ROT-avdrag är tillåtet enligt Skatteverkets regler

ROT-avdrag gäller endast på monteringskostnader för nya markiser. Ej reparationer eller invändiga installationer
Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger. Skatteverket benämner fristående fastigheter som småhus, dvs det permanenta bostadshuset eller fritidsbostaden. ROT-avdrag gäller enbart när du äger bostaden, det vill säga har lagfart.

Vi hanterar din ansökan till Skatteverket och gör ROT-avdraget med 30% direkt på din faktura.

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss