► Krävs det bygglov för markiser? | Arco crown®
FAQ - Solskydd

Krävs det bygglov för markiser?

En fällbar markis behöver generellt sett inte bygglov, men om den har en logotyp, ett företagsnamn eller ett reklambudskap på så räknas den som skylt. I det fallet behöver du ansöka om bygglov, förutom om reklamen enbart finns på kappan i framkant.

Det finns både lagar och lokala bestämmelser som påverkar om och hur du får sätta upp markiser. De ser olika ut beroende på om du bor i tätbebyggt område eller inte, liksom boendeform.

När krävs bygglov för markiser?

  • Om markisen ska monteras över en uteservering och kunna bedömas som bygglovsbefriad, så krävs det att markisen är självbärande. Med det menas att den ska kunna hålla upp sin egen tyngd utan hjälp av förankring i marken eller stödben etc. Behöver den till exempel stödben så klassas markisen som tak och ett tak över en viss yta innebär att man behöver bygglov.
  • En markis som inte går att fälla upp räknas som en permanent anordning på fasaden och kräver alltid bygglov.
  • Markiser som når över gångbanor, trottoarer eller trafik ska placeras så att trafiken inte störs och att fotgängare eller renhållningsfordon kan passera utan att skada markisen eller sig själva. Vilka höjder som gäller för montering av sådana markiser finns att läsa om i stadens lokala ordningsföreskrifter.

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss