Vad är markisens vindklass? | Arco crown
FAQ - Solskydd

Vad är markisens vindklass?

Markiser testas för att klara vindstyrkor enligt EN13561

Vindklass 0 Innebär att markisen inte är testad eller att den inte klarar kraven för vindklass 1.
Vindklass 1 Jämn vind. Skräp och papper lyfts. Kvistar och mindre grenar böjer sig. Små vågor med skumtopp.
Vindklass 2 Frisk vind. Små träd böjer sig. Medelstora långa vågor med skumtopp som ibland bryter.
Vindklass 3 Hård vind. Stora grenar vajar. Luftledningar sjunger. Det är svårt att använda paraply.
Stora vågor, brytsjöar.

                                                           

                                                               Vindklass 1     Vindklass 2     Vindklass 3                                  Vindhastighet V (m/s)                            5,5 – 7,9            8 – 10,7           10,8 – 13,8
Vindhastighet V (km/h)                        19,8 – 28,5         28,5 – 38,5           38,5 – 50
Test tryck p (N/m2)                                   40                        70                         110
Säkerhets test tryck 1,2p (N/m2)              48                        84                         132

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Har du fått svar på din fråga?

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga här, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss